Välkommen till din Advokatbyrå


Advokatfirman Bergmyr & Partners är en advokatfirma med inriktning på personjuridik.

Vi har även möjlighet att erbjuda juridisk rådgivning på engelska, danska, arabiska, polska och albanska.

Firman är Malmöbaserad men har även kontor i Trelleborg och Älmhult.


Brottmål

Straffrätt

Är du misstänkt för brott eller har du blivit utsatt för brott? Vi tar både uppdrag som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.

Läs mer »

Familjerätt

Familjerätt

Familjerättsliga tvister kan ofta vara känslomässigt påfrestande. Det är därför viktigt att Du som klient känner att Du har ett stort förtroende för den person som biträder Dig.

Läs mer »

Arvs- och gåvorätt

Arvs- och gåvorätt

När en person avlider är det en rad åtgärder som behöver genomföras. Ofta är det en situation som lätt skapar konflikter och det är skönt att överlämna det till någon som är kunnig på området.

Läs mer »Utlänningsrätt

Utlänningsrätt

Samtliga jurister på Advokatfirman Bergmyr & Partners handlägger ärenden som rör uppehållstillstånd och andra migrationsrättsliga frågor.

Läs mer »

Socialrätt

Socialrätt

Vi hanterar Lagen om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Läs mer »

Rättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd & Rättshjälp

Vi på advokatfirman hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Läs mer »