arvode
rättsskydd & rättshjälp


Arvode


Det lönar sig att koppla in en advokatbyrå tidigt när Du får juridiska problem. Det arvode som en advokat debiterar skall vara skäligt. I många fall finns möjlighet att få ersättning för hela eller delar av ombudskostnaderna.

Advokatfirman Bergmyr & Partners arbetar för Dig och för att hjälpa Dig lösa Dina juridiska problem så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Utifrån vår kunskap och erfarenhet kan vi många gånger bidra till en smidig lösning av konflikter som annars skulle ha fördjupats, vilket sparar både tid och pengar.

Bergmyr & Partners

Bergmyr & Partners

Rättshjälp


Om Du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan man ofta ansöka om statlig rättshjälp. Den statliga rättshjälpen täcker 60% - 100% av Dina egna ombudskostnader upp till 100 timmar. Utgångspunkten vid prövningen om Du har rätt till statlig rättshjälp är Din årsinkomst. Om Din årsinkomst inte överstiger 260.000 kr kan Du ha rätt till rättshjälp.


Rättsskydd


I Din hemförsäkring finns normalt ett rättsskydd som täcker upp till 80% av Dina rättegångskostnader. Självrisken är alltså 20% som Du måste bekosta på egen hand. Rättsskyddet täcker även motpartskostnader om man skulle förlora en rättegång.

Advokatfirman Bergmyr & Partners hjälper Dig att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.


verksamhetsområden


Straffrätt

Straffrätt

Familjerätt

Familjerätt

Arvs- och gåvorätt

Arvs- och gåvorättUtlänningsrätt

Utlänningsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Socialrätt

SocialrättRättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd & Rättshjälp