Allmänna villkor


Fullständiga allmänna villkor (PDF)

God advokatsed


Som advokat finns det vägledande regler att följa från Advokatsamfundet avseende god advokatsed. Det är ett viktigt ramverk vilken utgör en central del av advokaternas etiska ramverk. De vägledande reglerna framgår av Vägledande regler om god advokatsed. I de vägledande reglerna återfinns bland annat bestämmelse om att värna klientens intressen, skyldigheten att vara lojal med sin klient samt att lyda tystnadsplikten. En advokat som inte iakttar god advokatsed kan bli föremål för disciplinära åtgärder.


Integritetspolicy, GDPR


Vi på Bergmyr & Partners värnar om den personliga integriteten och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Information om Bergmyr & Partners behandling av personuppgifter, se Bergmyr & Partners integritetspolicy.


Ansvarsförsäkring


Alla våra jurister omfattas av ansvarsförsäkringar som uppfyller obligatoriska krav.


Konsumenttvistnämnden


Som konsument kan du under vissa omständigheter vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade. För vidare information läs mer på: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm.