Welcome to Bergmyr & Partners


Bergmyr & Partners is a law firm specializing in personal law. We offer legal advice and services in English, Danish, Arabic, Polish and Bosnian languages.

The firm is based in Malmö but even has offices in Lund and Älmhult.


Criminal Law

Criminal Law

Är du misstänkt för brott eller har du blivit utsatt för brott? Vi tar både uppdrag som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.

Read more »

Family Law

Family Law

Familjerättsliga tvister kan ofta vara känslomässigt påfrestande. Det är därför viktigt att Du som klient känner att Du har ett stort förtroende för den person som biträder Dig.

Read more »

Immigration Law

Immigration Law

Samtliga jurister på Advokatfirman Bergmyr & Partners handlägger ärenden som rör uppehållstillstånd och andra migrationsrättsliga frågor.

Read more »Property Law

Property Law

Har du upptäckt fel i din fastighet eller bostadsrätt kan vi biträda dig mot säljaren eller mäklaren.

Read more »

Legal Assistance

Legal Assistance

Vi på advokatfirman hjälper dig att få rättsskydd eller rättshjälp.

Read more »

Social Law

Social Law

Vi hanterar Lagen om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LVR).

Read more »